slide

ONAFHANKELIJKE BELANGENBEHARTIGER VOOR DE PAARDEN- EN PONYSECTOR

Nevestam is de onafhankelijke belangenvertegenwoordiger van de erkende en nog niet erkende paarden- en ponystamboeken in Nederland.

Nevestam is een transparante organisatie met een lage kostenstructuur en een heldere communicatie met de leden. Bij Nevestam heeft ieder lid 1 stem in de ledenvergadering en betaalt ieder lid dezelfde contributie (€ 300,-- per jaar); voor nieuwe leden is er een eenmalig entreegeld van € 200,--.

Bij Nevestam worden geen aanvullende bijdragen gevraagd per dekking of anderszins. Bij Nevestam worden uw problemen gehoord en besproken met de overheid.

Nevestam wil haar doel bereiken door het onderhouden van contacten met overheid, andere belangenorganisaties en pers. Door deel te nemen aan overlegstructuren, initiëren van discussies en het zoeken van samenwerking wil zij de belangen van haar leden behartigen en mede vorm geven aan de collectieve belangbehartiging van de paarden- en ponystamboeken en hobbymatige paarden/pony houderij en – fokkerij in Nederland.

De focus van Nevestam richt zich op onderwerpen die direct de stamboeken raken, zoals fokkerijregelgeving, diergezondheid, I&R en dierwelzijn.
 

Neem voor meer informatie en aanmelding contact op met het secretariaat van Nevestam
Klik hier...