slide

Nevestam onderschrijft dat een gehouden dier zijn natuurlijke gedrag moet kunnen uitoefenen. Een paard en pony is een sociaal wezen dat het best tot zijn recht komt in een groep van andere paarden en pony's. De wijze waarop het dier wordt gehouden mag geen schade toebrengen aan zijn gezondheid, levensduur en welbevinden; hij moet vrij zijn van honger, dorst, pijn en ongemak. Hij moet voldoende ruimte in de stal hebben en dagelijks in een buitenruimte (weiland of paddock) in de nabijheid van andere dieren kunnen verblijven.

De ruimten moeten adequaat zijn ingericht voor het doel waarvoor ze worden gebruikt. Dierwelzijn heeft naast de omstandigheden ook veel te maken met de wijze waarop met het dier wordt omgegaan. Nevestam stelt vast dat veel dierenleed vooral veroorzaakt wordt door onkunde en onwil. Dit is tegen te gaan door voorlichting te geven en kennis te verspreiden.