slide

Nevestam verbaast zich in hoge mate naar de wijze waarop met de dieren wordt omgegaan in de Oostvaarders Plassen. Het is een omheind gebied waar geen maatregelen worden toegepast om te komen tot populatiebeheer. Het enige controlemachanisme is de hongerdood in de winter als gevolg van voedselschaarste. Nevestam vindt dat, omdat er een hek geplaatst is, er ook een verantwoordelijkheid is om populatiebeheersmaatregelen te nemen. Het hedendaags controlemechanisme vindt Nevestam barbaars; het is in feite een concentratiekamp.

Rhinopneumonie; wees geinformeerd en neem uw maatregelen ter preventie

Regelmatig worden besmetting met het virus vastgesteld op pension- en fokkerijstallen. Schrik daar niet van, want dat gebeurt ieder jaar. De incubatietijd is vijf - veertien dagen en de kans groot is dat er nog meer dieren besmet raken, die pas de volgende week symptomen gaan vertonen.

De verspreidingskans van het virus over grotere afstanden is de afgelopen jaren toegenomen omdat de meeste paarden veel meer reizen dan vroeger. Handelspaarden gaan van stal naar stal, wedstrijdpaarden starten door het hele land, ruiters reizen met hun paarden kilometers ver voor passende instructie. Niemand die het in zijn hoofd haalt om met een ziek paard op pad te gaan, maar soms maakt een paard een besmetting door zonder noemenswaardige symptomen te tonen of bevindt zich in de fase van al wel besmet zijn maar nog niet ziek.

ELBURG - Nevestam is de nieuwe Nederlandse Vereniging van Stamboeken.
Het is een initiatief van drie stamboeken: Nederlandse Fjordenpaarden Stamboek, het Falabella Stamboek Europa en Welsh Pony en Cob Vereniging. Inmiddels hebben zich al twee nieuwe stamboeken bij de nieuwe organisatie aangesloten en zullen zich op korte termijn nog meer stamboeken gaan aansluiten.
Nevestam is een onafhankelijke belangenvertegenwoordiger voor de erkende paarden- en ponystamboeken en legt de focus vooral op de hobbymatige houderij en fokkerij. Daarnaast wil men een platform bieden voor de niet erkende stamboeken in Nederland.