slide

ELBURG - Nevestam is de nieuwe Nederlandse Vereniging van Stamboeken.
Het is een initiatief van drie stamboeken: Nederlandse Fjordenpaarden Stamboek, het Falabella Stamboek Europa en Welsh Pony en Cob Vereniging. Inmiddels hebben zich al twee nieuwe stamboeken bij de nieuwe organisatie aangesloten en zullen zich op korte termijn nog meer stamboeken gaan aansluiten.
Nevestam is een onafhankelijke belangenvertegenwoordiger voor de erkende paarden- en ponystamboeken en legt de focus vooral op de hobbymatige houderij en fokkerij. Daarnaast wil men een platform bieden voor de niet erkende stamboeken in Nederland.

De focus van Nevestam richt zich op onderwerpen, welke direct de stamboeken raken, zoals fokkerijregelgeving, diergezondheid, I & R (Identificatie- en registratie) en paardenwelzijn.

Voorzitter van de nieuwe vereniging is Wilma Bijma uit Hulshorst: „ Wij hadden steeds grotere problemen met de structuur van de Koepelfokkerij, een vereniging waarbij tot eind 2010 alle stamboeken waren aangesloten en waarvan inmiddels een groot aantal stamboeken het lidmaatschap hebben opgezegd. De stemverhouding binnen de Koepel geeft 2 stamboeken de macht om alle voorstellen van de andere 30 stamboeken te blokkeren, omdat ze tezamen de meerderheid van de stemmen hebben.
Verder hadden we problemen met de structuur van de stichting Sectorraad Paarden (SRP), dat zijn eigen bestuursleden benoemt en zich daardoor onttrekt aan democratische bijsturing. De SRP verwoordt ook niet de stem van alle houders als zij zegt: "wij vertegenwoordigen alle houders van paarden en pony's". In de praktijk blijken dit de geluiden van de professionele houderij en fokkerij te zijn en worden de hobbymatige houders in de kou gezet". De hobbymatige houders van paarden en pony's betreffen de grootste groep in Nederland.
Het merendeel van de paarden- en ponybezitters, zo bevestigd secretaris Reina Knaap, heeft een dier uit hobby bij huis staan en is nergens lid van. Dat betekent dat wanneer de SRP de belangen moet behartigen bij het ministerie, dit alleen de geluiden vanuit de professionele houderij en fokkerij zijn; de geluiden van de hobbyisten worden niet gehoord.

Eén van de andere zaken die Nevestam steekt, is het voornemen om een houderschapsbelasting in te voeren, onder het mom dat dit noodzakelijk is voor de bestrijding van een besmettelijke paardenziekte. Bijma: „Er is in Nederland nog nimmer een uitbraak van een besmettelijke paardenziekte vastgesteld. Wanneer dit morgen zou gebeuren, dan is het een gevolg van het gesleep met dieren en is het gerelateerd aan bedrijven die dieren transporteren. Als het noodzakelijk om iets aan de risico´s te doen, dan zullen er maatregelen nodig zijn bij degene die dit veroorzaken en moeten de hobbymatige houders daarmee niet worden lastiggevallen; zij veroorzaken geen insleep van een paardenziekte met een ritje langs het strand".

Het bevreemd Nevestam dat niet eerlijk wordt aangegeven wat de reden achter de houderschapbelasting is. Dat is niet de preventie van dierziekten, maar het is een manier om het georganiseerde gedeelte van de sector te laten betalen aan de onderzoeksprojecten van de SRP.
Dat de sector meebetaalt, is een voorwaarde die het Ministerie stelt voordat ook zij gaat meebetalen aan deze projecten. Nevestam wil best meedenken over een vorm van heffing die door de sector moet worden opgebracht, maar stelt als voorwaarde dat de gehele sector moet meedoen en niet alleen het georganiseerde gedeelte. In de huidige opzet zouden de ongeorganiseerden de dans ontspringen, totdat zij ze daartoe wettelijk worden verplicht. Bijma: „Ik zie het niet gebeuren dat er een wettelijke verplichting komt voor iedere houder om lid te worden van een stamboek of rijvereniging; daarvoor ontbreekt iedere juridische grondslag". Ook zal het geld moeten worden aangewend voor onderzoek dat van belang is voor de gehele sector. Degenen die het onderzoek financieren moeten ook de gelegenheid hebben om daarvan de vruchten te plukken. Als wrang voorbeeld wordt gegeven het onderzoek op staart- en manenexceem. De uitkomsten daarvan worden nu door een bedrijf gebruikt voor een vaccin. Het vaccin zal moeten worden gekocht tegen de volle prijs en de leden van de stamboeken zullen geen korting krijgen. Op deze wijze moeten de leden van de stamboeken 2x betalen, t.w. 1x voor onderzoek en 1x voor het vaccin. Daarom moeten onderzoeksvoorstellen goed worden doordacht, zodat sectorgeld goed wordt besteedt.

Wat Bijma en Knaap betreft kan er ook meer aandacht uitgaan naar het welzijn van paarden. Volgens beiden worden er nu veel te hoge eisen gesteld aan paarden op jonge leeftijd. Dat maakt dat paarden al op achtjarige leeftijd zijn afgeschreven, kreupel zijn of psychische problemen hebben. Zo zijn er in de afgelopen maanden drie wedstrijdpaarden in de ring overleden!!!. Als voorbeeld geven zij het verrichtingsonderzoek voor hengsten op driejarige leeftijd. De hengsten moeten in een paar maanden worden klaargestoomd voor een prestatie in de dressuur, het springen, op de hindernisbaan in het veld en soms ook nog voor de wagen. Bijma: „Maar in de praktijk mag daarvan niets wordt gezegd, want dan kom je aan de belangen van de professionele tak, en dat terwijl Minister Verburg dit punt prominent had opgenomen in haar Welzijnsnota Paarden!!!".
Verder bevreemd Nevestam ook het beleid m.b.t. inteelt van het Productschap PVE/PVV.

Het Productschap heeft van alle stamboeken de erkenning ingetrokken. Bij een aanvraag voor een nieuwe erkenning wordt streng gelet op het beleid om inteelt te voorkomen. Hierbij wordt o.a. een inteeltberekening op dierniveau gevraagd. Aangezien dit een nieuw punt is voor de stamboeken en hun automatisering daarop niet is ingericht, brengt dit stamboeken in grote problemen. Er moeten 14 voorouders per dier worden meegenomen in de berekening, en dat betekent dat bij een middelgroot stamboek er 42.000 dieren (3000 x 14) in een databestand moeten worden ingetoetst; een schier onmogelijk taak om dat allemaal handmatig te doen. Daarom is het des te opmerkelijker dat stamboeken met meer dan 5000 dieren hiervan zijn uitgesloten, terwijl het in de wandelgangen bekend is dat er binnen deze groep een aantal stamboeken zijn die op dit punt een serieus probleem hebben. Nevestam vraagt zich af waarom het Productschap stelt dat ze op dit punt toezicht uitoefent, terwijl ze op dit punt geen inzicht heeft bij een hele grote groep paarden en pony's.

Inmiddels heeft de nieuwe organisatie erkenning gekregen als gesprekspartner van zowel het PVE als het Ministerie E&LI. Voorzitter Bijma: „Daarmee wordt eindelijk de hobbymatige houder en fokker gehoord." Ook heeft Nevestam een contract getekend met Virbac, zodat de leden van Nevestam microchips kunnen kopen tegen gereduceerd tarief.
Voorzitter van de nieuwe organisatie is Wilma Bijma uit Hulshorst.
Secretaris is Reina Knaap uit Elburg.
Penningmeester is Henny Verspeek uit Lisserbroek.
Nevestam is een transparate organisatie met lage kosten en een helderde communicatie met de leden. De contributie is voor alle leden gelijk en alle leden hebben 1 stem.
Voor meer informatie en aanmelding kan contact worden opgenomen met het secretariaat van Nevestam, mevrouw Reina Knaap, tel. 06-50404553, bezoek de website www.nevestam.nl, of stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..