slide

Nevestam verbaast zich in hoge mate naar de wijze waarop met de dieren wordt omgegaan in de Oostvaarders Plassen. Het is een omheind gebied waar geen maatregelen worden toegepast om te komen tot populatiebeheer. Het enige controlemachanisme is de hongerdood in de winter als gevolg van voedselschaarste. Nevestam vindt dat, omdat er een hek geplaatst is, er ook een verantwoordelijkheid is om populatiebeheersmaatregelen te nemen. Het hedendaags controlemechanisme vindt Nevestam barbaars; het is in feite een concentratiekamp.

Ook op een andere wijze is deze vorm van populatiebeheer onwenselijk, want er is een groep dieren die met elkaar ongecontroleerd paart, nakomelingen krijgt waarvan de afstamming niet inzichtelijk is; dit bergt een groot gevaar van inteelt in zich. Zodra de negatieve gevolgen van de inteelt zichtbaar worden, is het te laat, want men kent niet de afstamming van de dieren en weet dus ook geen uitweg uit de inteelt, of men moet dmv DNA onderzoek de afstamming achterhalen, maar dat is geen goedkoop onderzoek.

Door een hek te plaatsen en geen beheersmaatregelen te nemen, heeft de overheid in wezen het besluit genomen dat deze kuddes op termijn verloren zullen gaan als gevolg van inteelt.

Verder is de wijze van houden in strijd met de wijze waarop met dierenwelzijn moet worden omgegaan.
Het zou wat zijn als de ponyhouders op deze wijze hun dieren zouden verzorgen; de Dierenpolitie zou zich snel melden en in onze ogen geheel terecht.

Nevestam prefereert daarom de eerste van de volgende maatregelen:

1. Noteren van de afstamming door vast te leggen welke mannelijk dieren zich voortplanten met welke vrouwelijk dieren. In het najaar worden alle dieren verzameld en wordt het overschot aan vrouwelijk veulens weggevangen om te worden verkocht of geslacht. Ook het overschot aan mannelijke veulens wordt wegvangen; die kunnen verkocht of geslacht worden of ze worden in een aparte kudde geplaatst om mogelijk later te worden gebruikt als fokdier.
Op basis van de administratie kunnen mannelijke dieren zo worden ingezet dat het inteelttoenamepercentage niet stijgt en de dieren gezond blijven.

2. Een minder plezierige variant op het bovenstaande, is het afschieten ipv wegvangen van overschot. Nevestam kiest niet hiervoor ivm de stress en het dierenleed daarhiermee verband houdt.

3. Geboortebeheersing agv toedienen van anticonceptie heeft niet de voorkeur van Nevestam. Hiervoor is het nodig dat de vrouwelijke dieren een middel toegediend krijgen; dit geeft handelingsstress en is onbetrouwbaarder dan wegvangen van mannelijke dieren.

4. Een andere mogelijkheid zou zijn om het hek weg te halen, zodat de dieren kunnen wegtrekken naar andere gebieden met meer voedsel. Ook deze mogelijkheid heeft de voorkeur van Nevestam niet, want Nederland is te klein om rondtrekkende kuddes te herbergen, ook zal dat een gevaar voor de weggebruikers kunnen vormen als ineens een kudde herten de 4-baansweg oversteekt.